Komunikaty
002---Virus
Informujemy o braku zagrożenia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa

Awarie

Przerwy w dostawie wody

Sprawdź aktualne

KOMUNIKAT Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wadowicach informuje swoich Klientów, że z dniem 1 lutego 2022 r. kasa w siedzibie spółki będzie zamknięta. Wszelkie opłaty na rzecz spółki należy regulować wyłącznie poprzez wpłaty należności na nasze konto bankowe podane na fakturze.

siren

Aktualności

WODA DOSTARCZANA JEST BEZPIECZNA Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami klientów, Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  informuje, że woda dostarczana naszym odbiorcom…

Zobacz
Ostatni przetarg
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice
Zadanie projektu 01
Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i ...
Zadanie projektu 02
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna
Zadanie projektu 03
Budowa sieci wodociągowej magistralnej w Kleczy Dolnej

Zadanie projektu 04
Modernizacja oczyszczalni ścieków

Zadanie projektu 05
Zakup pojazdu
asenizacyjnego


Zadanie projektu 06
Działania informacyjno - promocyjne


Zadanie projektu 07
Inzynier Kontraktu, pomoc techniczna


Skip to content