KOMUNIKAT WADOWICKICH WODOCIĄGÓW

WODA DOSTARCZANA JEST BEZPIECZNA

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami klientów, Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  informuje, że woda dostarczana naszym odbiorcom spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. 

Jakość wody produkowanej  jest stale monitorowana przez wewnętrzne Laboratorium analityczne WPWiK Sp. z o.o.  w Wadowicach oraz przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wadowicach.

Skip to content