CZY WIESZ, ŻE...

CZY WIESZ, ŻE...

 • woda jest bezcennym dobrem, bez którego niemożliwe jest życie na Ziemi,
 • człowiek pozbawiony jedzenia może przeżyć ponad miesiąc, bez wody tylko kilka dni,
 • woda pokrywa ok. 70% powierzchni globu, jest to jednak w większości woda słona
 • większość zasobów wody na naszej planecie zgromadzona jest w otwartych zbiornikach na jej powierzchni; wśród nich wyróżniamy oceany, morza, rzeki, jeziora i stawy,
 • 2,5% światowych zasobów wodnych to woda słodka, a tylko 1% z tych zasobów to woda, która może być wykorzystywana do spożycia,
 • głównym źródłem zaopatrzenia ludzi w wodę są wody powierzchniowe, przede wszystkim wody płynące oraz wody podziemne, zalegające w płytkich warstwach geologicznych,
 • 88% słodkich zasobów wody na ziemi stanowią lodowce,
 • cząsteczki wody są tak małe, że w jednej kropli wody mieści się ich tyle, ile ziarenek piasku na wielkiej plaży, 
 • więcej niż miliard ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej,
 • dziennie człowiek zużywa średnio 110l wody, przy czym do celów konsumpcyjnych jedynie 2,5-3 litry,
 • według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aż 80% chorób jest bezpośrednio lub pośrednio związanych z wodą,
 • połowa ludności ziemi pije wodę zanieczyszczoną, a aż 60% nie dysponuje jej dostateczną ilością,
 • 1/3 ludzi żyje w krajach, które cierpią na niedostatek wody; za kilkanaście lat tylko 1/3 ludzi będzie mieszkała w krajach, które mają jej pod dostatkiem.
 • nie ma organizmów żywych, zdolnych do funkcjonowania bez choćby odrobiny wody,
 • woda występuje we wszystkich organach człowieka w bardzo zróżnicowanych proporcjach /krew – 83%, nerki – 82,7%, serce i płuca po 79, mózg 74,5%, kości 22%, tłuszczowa – tylko 10%/,
 • woda pełni ważne funkcje – reguluje przede wszystkim ciepłotę ciała, odgrywa podstawową rolę w procesach trawienia i wydalania produktów przemiany materii, działa jako „ciecz smarująca” stawy i gałki oczne, a przede wszystkim odpowiada za równowagę pracy całego organizmu,
 • dorosły, zdrowy człowiek dziennie traci wodę poprzez: oddychanie, skórę (z potem), wydala ją – średnio na dobę od 2 do 2,5 litra wody,
 • szacuje się, iż ilość płynów przyjmowana przez osoby dorosłe powinna wynosić przeciętnie około 2 litrów dziennie – 8-10 szklanek  rozłożonych  do wypicia równomiernie w ciągu całego dnia.
PRZYKŁADOWE ILOŚCI ZUŻYCIA WODY:  
 • średnia czteroosobowa rodzina zużywa blisko 500 litrów wody dziennie i taką samą ilość jedno mieszkanie produkuje ścieków,
 • ok.100 litrów wody zużywamy podczas kąpieli w wannie,
 • 30-100 litrów wody zużywamy podczas korzystania z prysznica,
 • 6-10 litrów wody zużywamy przy spłukiwaniu toalety,
 • umycie rąk i twarzy to zużycie ok.10 litrów wody,
 • jedno pranie w pralce automatycznej zużywa średnio 60 litrów wody,
 • 20 litrów wody zużywamy dziennie na samo zmywanie naczyń,
 • 10 litrów wody zużywa się do produkcji 1 kartki papieru,
 • 20 litrów wody zużywamy dziennie na samo zmywanie naczyń,
 • ok. 460 litrów wody zużywa się do produkcji 1 bochenka chleba,
 • 8000 litrów wody zużywa się podczas produkcji jednej pary butów.
CO MOŻESZ ZROBIĆ, ABY OSZCZĘDZAĆ WODĘ:  
 • podczas mycia zębów zużywasz od 12−14 litrów wody, ta wielkość wzrasta, jeśli woda płynie mocnym strumieniem, jeśli zakręcisz wodę, do umycia zębów może wystarczyć kubek wody – czyli 1/4 litra, 
 • szybki prysznic to mniejsze zużycie wody niż kąpiel w wannie, jeśli jednak bierzesz kąpiel w wannie, wystarczy napełnić 1/3 jej objętości,
 • kran z bieżącą wodą odkręcony przez 5 min. to zużycie około 25 litrów wody,
 • jeżeli z nieszczelnego kranu co sekundę kapie kropla wody, to przez godzinę uzbiera się około 1/3 szklanki /w miesiącu to ponad 50 litrów czystej wody utraconej bezpowrotnie, przy założeniu, że jedna kropla ma objętość 0,02 ml/,
 • jeśli toaleta posiada dwa przyciski, nie należy bez potrzeby korzystać w przycisku, który uwalnia większą ilość wody,
 • odpadki, resztki jedzenia, patyczki do uszu, zużyte ręczniki papierowe, czy chusteczki należy wrzucać do kosza a nie do toalety, traktowanie toalety, jak śmietnika, powoduje zwiększenie zużycia wody o od 5 do 10 litrów oraz może negatywnie wpłynąć na proces oczyszczania ścieków.
Skip to content