Przetargi ze środków Unii Europejskiej

Zadanie 7

Inżynier kontraktu, pomoc techniczna dla Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice" nr POIS.02.03.00-00-0072/17 nr referencyjny 1/WPWIK/PN/2018

Zadanie 1 i Zadanie 2

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny oraz rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna nr referencyjny 2/WPWIK/PN/2018

Ogłoszenie o przetargu

Zadanie 3

Budowa sieci wodociągowej magistralnej w Kleczy Dolnej (rejon drogi na przysiółek Pniaki-tory kolejowe w Kleczy Dolnej)- I etap, część 2 nr referencyjny 3/WPWIK/PN/2018

Ogłoszenie o przetargu

PROJEKT BUDOWLANY

Część opisowa
opis techniczny tranzyt et.I.2.
uzupełnienie.pdf

Część rysunkowa
Rys.1 Orientacja
Rys.2.1 Plan zagospodarowania terenu
Rys.2.2 Plan zagospodarowania terenu
Rys.2.3 Plan zagospodarowania terenu
Rys.2.4 Mapa katastralna
Rys.2.5 Mapa katastralna
Rys.2.6 Mapa katastralna
Rys.3.1 – profil nr 1
Rys.3.2 – profil nr 2
Rys.3.3 – profil nr 3
Rys.3.4 – profil nr 4
Rys.3.5 – profil nr 5.pdf

Załączniki
10.1. pismo PKP
10.2. 161206 – SP
6.1. Geologia
6.3. Proj.geotechniczny

PROJEKT WYKONAWCZY
Część opisowa
Opis

Część rusunkowa
Rys.1 Orientacja
Rys.2.1. Plan zagospodarowania terenu
Rys.2.2. Plan zagospodarowania terenu
Rys.2.3. Plan zagospodarowania terenu
Rys.4. Komory pomiarowe – KP.1, KP.2, KP.3
Rys.5.1. Zabudowa hydrantu – rysunek typowy
Rys.5.2. Zabudowa zasuwy – rysunek typowy
Rys.5.3.
Rys.6.1. Zabezpieczenie wykopu – rysunek typowy
Rys.6.2. Przewiert sterowany (HDD) – rysunek typowy
Rys.7.1. Zabezpieczenie wodociągu – rysunek typowy
Rys.7.2. Zabezpieczenie kabli – rysunek typowy
Rys.7.3. Zabezpieczenie gazociągu – rysunek typowy
Rys.8.1. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych
Rys.9. Bloki oporowe – rysunek typowy
Rys3.1. – profil nr 1
Rys3.2. – profil nr 2.pdf
Rys3.3. – profil nr 3.pdf
Rys3.4. – profil nr 4.pdf
Rys3.5. – profil nr 5.pdf

Załączniki
projekt 2b-linia
Przełączenia istniejacych przyłączy wodociągowych

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
00.00.
01.00.
02.00.
03.00.
04.00.
05.00.
strona tytułowa

PRZEDMIAR ROBÓT
Wod-Tranzyt 2018 KO
Wod-Tranzyt 2018 PR

OPERAT – PRZEKROCZENIA
Część opisowa
strona tytułowa
zawartosc oprac
opis
przekladki

Część rysunkowa
Rys.1 – Orientacja
Rys.2 – Mapa syt-wys
Rys.3 – Przekroczenie

JPG
Rys.1 – Orientacja1
Rys.2 – Mapa syt-wys
Rys.3 – Przekroczenie

POZWOLENIE NA BUDOWĘ
Decyzja pozwolenia na budowę

Zadanie 5

Zakup pojazdu asenizacyjnego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wadowice” nr POIS.02.03.00-00-0072/17 nr referencyjny: 4/WPWIK/PN/2018

Zadanie 4

Modernizacja oczyszczalni ścieków - Etap I (Modernizacja krat wstępnych na dopływie do oczyszczalni ścieków) w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wadowice” nr POIS.02.03.00-00-0072/17 nr referencyjny: 5/WPWIK/PN/2018

Skip to content