Woda w przyrodzie

Kilka słów

Woda w przyrodzie

Skąd się bierze woda w moim domu?
Zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody w Wadowicach

Scenariusz zajęć edukacyjnych – szkoła podstawowa

Czas: 55-80 min /w zależności od wieku zwiedzających/

Dział programowy: Kompetencje znajomości i stosowania metod poznawania przyrody

Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z rolą wszechobecnej w przyrodzie wody,
procesami jej uzdatniania.

Cele szczegółowe:
Uczeń
– wie gdzie w przyrodzie znajduje się woda,
– rozumie znaczenie wody w życiu ludzi, roślin i zwierząt
– poznaje problemy związane z pozyskaniem wody i jej transportem,
– poznaje potencjalne źródła wody zdatnej do picia,
– poznaje niektóre sposoby uzdatniania wody.

Formy organizacyjne:
praca zbiorowa z całą grupą
Metody pracy:
opowiadanie
dyskusja
prezentacja multimedialna

Etapy i przebieg  zajęć


Zaangażowanie
10 min
Zabawa w skojarzenia – “woda”, która jest zapowiedzią tematu zajęć.
Uczniowie kolejno mówią, co kojarzy im się z wodą. Pogadanka, podczas której prowadzący przybliża zwiedzającym znaczenie wody w przyrodzie, rozmieszczenie na kuli ziemskiej. Wyjaśnia dlaczego Ziemia nazywana jest “błękitną planetą”. Informuje, że na dzisiejszych zajęciach spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie: Gdzie w przyrodzie obecna jest woda? Komu i do czego jest potrzebna? Skąd się bierze woda w naszych kranach? Jak uzdatnia się wodę?


Prezentacja
15-20 min
Przedstawienie prezentacji na temat roli wody w przyrodzie oraz przedstawienie sposobu jej uzdatniania na przykładzie Stacji Uzdatniania Wody w Wadowicach.


Zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody
30-50 min
Poznanie poszczególnych etapów procesu uzdatniania wody. Poznanie pracy pracowników Stacji na stanowisku: laborant i dyspozytor.
Podsumowanie zajęć.

Skip to content