Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Program iBOK jest bezpłatnym, multimedialnym serwisem przy pomocy, którego Klient Wadowickich Wodociągów można w dowolnym momencie za pomocą połączenia internetowego zalogować się do swojego konta, by sprawdzić stan należności, podejrzeć wystawione faktury, przesłać do naszej Spółki wiadomość lub podać stan wodomierza. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z WPWiK Sp. z o.o. zostaje zawarta automatycznie, z każdym Klientem, który zaakceptuje warunki zapisane w regulaminie Internetowego Biura Obsługi Klienta.

Z programu iBOK mogą korzystać wszyscy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
 • zaakceptowali regulamin iBOK,
 • prawidłowo przeprowadzili rejestracje,
 • posiadają sprzęt (np. komputer, smartfon) spełniający wymogi techniczne. 

Spółka zapewnia swoim użytkownikom bezpieczne łączenie z serwisem oraz ochronę danych osobowych. Niemniej jednak, Odbiorca dodatkowo powinien zadbać by niepowołane osoby nie otrzymały dostępu do jego konta. W tym celu należy:

 • przydzielone hasło dostępowe zmienić na własne po pierwszym logowaniu,
 • nie udostępniać hasła osobom trzecim,
 • wylogować się niezwłocznie po zakończeniu korzystania z programu iBOK.

Dzięki iBOK Klient ma łatwiejszy dostęp do aktualnych informacji o świadczonych na jego rzecz usługach oraz otrzymuje uprawnienia umożliwiające:

 • łatwy dostęp do dokumentów i zarzadzanie nimi,
 • wgląd w historię odczytów i wystawionych faktur,
 • analizowanie zużycia wody za dowolny okres przy pomocy wykresu liniowego bądź kolumnowego,
 • podanie stanu wodomierza,
 • sprawdzanie, do kiedy jest ważna cecha legalizacyjna podlicznika,
 • oszczędność czasu dzięki skróceniu procesu,
 • pozytywny wpływ na środowisko naturalne dzięki ograniczeniu zużycia papieru.

Internetowe Biuro Obsługi Klienta (iBOK) zostało utworzone w celu poszerzenia kontaktu
z Klientem oraz udoskonalenia jego obsługi.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do korzystania z iBOK.

Zasady rejestracji, zakładania i usuwania konta użytkownika w systemie iBOK.

Skip to content