Budowa sieci wodociągowej w m. Wysoka

15.02. 2021 r. burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński oraz prezes WPWiK Jerzy Obstarczyk podpisali dwie ważne umowy na rozbudowę sieci wodociągowej dla mieszkańców sołectwa Wysoka.

Przedsięwzięcie jest ogromne, dlatego zostało podzielone na dwa przetargi, co znacznie przyspieszy całą inwestycję. Etap I budowy wodociągu realizuje Gmina Wadowice (5,3 km za 1,78 mln zł do końca 2021 r.) która zleciła to zadanie firmie Inżynieria Sanitarna Zdzisław Kurek z Jerzmanowic. Natomiast zakresem z Etapu II zajmuje się Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które podpisało umowę z wykonawcą Krzysztof Krzesiński Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa „METALDREW” z Kukowa (5,5 km za 1,77 mln zł do końca marca 2022 r.).

 

 

Obydwie inwestycje są możliwe do wykonania ze względu na pozyskane dofinansowanie w wysokości około 63 procent z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Ponadto dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego na konto gminy Wadowice wpłynęło 3,6 miliona złotych, Gmina zrealizuje pozostałą część projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wysoka”.

 

Należy wspomnieć, iż obecnie Spółka WPWiK do końca czerwca opracuje dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Stanisław Górny” (ok. 3,5 km), a następnie planuje zlecić opracowanie dokumentacji w kierunku Babicy.„Pozyskanie tak dużych środków finansowych to ogromny sukces Pana Burmistrza Bartosza Kalińskiego oraz Samorządu Gminy Wadowice. Ten sukces jest również dużym wsparciem dla Spółki w realizacji planu zadań związanych z rozbudową infrastruktury wodociągowej zarządzanej przez nasze przedsiębiorstwo. Ta nowa sytuacja pozwoli, iż nasza Spółka będzie mogła wcześniej podjąć działania związane z budową drugiego stopnia filtracji na Stacji Uzdatniania Wody w Wadowicach. Szacowany koszt inwestycji wynosi ok. 6 mln. Planowana inwestycja wychodzi naprzeciw nowym przepisom prawa polskiego i europejskiego” – podkreśla Prezes Zarządu Jerzy Obstarczyk.

https://wadowice.pl/koniec-koszmaru-wysokiej-rozpoczynamy-misje-wodociag/

 

Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego Wadowice https://wadowice.pl/koniec-koszmaru-wysokiej-rozpoczynamy-misje-wodociag/

Kolejny etap budowy wodociągu w miejscowości Wysoka

Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał promesę pomocy finansowej dla Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 1 921 868 zł. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w ramach w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W ramach zadania powstanie ok. 5,5 km sieci wodociągowej. Planowana całkowita wartość zadania wynosi ok. 3,7 mln zł. W ramach tego samego programu Gmina Wadowice uzyskała dofinansowanie na kwotę 1 974 160 złotych, co pozwoli na doprowadzenie wody w miejscowości Wysoka. mamy pieniadze na wodociag w wysokiej

Skip to content