Zadanie 2 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna
(formuła zaprojektuj i wybuduj


31.05.2019

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończyliśmy realizację Zadania 2 – budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wadowicach, ul. Gotowizna.

Wykonawca, Spółka Ekoinstal, ukończył roboty budowlane i uporządkował teren.
21.03.2019r.

W marcu Wykonawca wykonał i przeprowadził rozruch pompowni przy Klubie Sportowym Skawa. 31.01.2019 r.

Zakończenie robót ziemnych i montażowych. Wykonanie 100% sieci kanalizacyjnej tj. 1,45 km. Do zakończenia Zadania 2 pozostało odtworzenie nawierzchni dróg i chodników.


31.12.2018

Trwaja dalsze roboty ziemne i montażowe.

 30.11.2018 r.

Wykonywanie przewiertów pod drogami i potokiem, prowadzenie robót ziemnych i montażowych: Na dzień 30.11.2018 r. wykonano ok. 500 m sieci kanalizacyjnej.
25.09.2018 r.

W dniu 25 września br. rozpoczęto prace związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Realizacja prac budowlanych może stwarzać niedogodności w codziennym życiu mieszkańców i ruchu drogowym, w związku z czym prosimy mieszkańców o wyrozumiałość a kierowców o ostrożną jazdę.

Skip to content