Zadanie 3 - Budowa sieci wodociągowej magistralnej w Kleczy Dolnej (rejon drogi na przysiółek Pniaki - tory kolejowe w Kleczy Dolnej) - I etap, część 2

01.08.2019r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wadowicach wydał decyzję o możliwośći użytkowania inwestycji.

30.06.2019

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończyliśmy realizację Zadania 3 – budowa sieci wodociągowej magistralnej w Kleczy Dolnej (rejon drogi na przysiółek Pniaki – tory kolejowe w Kleczy Dolnej) – I etap, część 2 Wykonawca, Ekoinstal Sp. z o.o., ukończył roboty budowlane, przeprowadził próby szczelności i uporządkował teren.


31.01.2019 r.

Zakończenie robót ziemnych i montażowych. Wykonanie 100% sieci wodociągowej, tj.2,66 km. Do zakończenia Zadania 3 pozostało odtworzenie nawierzchni dróg.
31.12.2018

Trwaja dalsze roboty ziemne i montażowe. Na dzień 31.12.2018 r. wykonano cały zakres objety Zadaniem,
tj. 2664 mb sieci wodociągowej. Przed wykonawcą jeszcze próby szczelności i roboty odtworzeniowe drogi.
30.11.2018 r.

Prowadzenie robót ziemnych i montażowych Na dzień 30.11.2018 r. wykonano ok. 2562 m sieci wodociągowej


12.09.2018 r.

Ruszyły prace przy budowie wodociągu tranzytowego w miejscowości Klecza Dolna – przysiółek Pniaki.

Dzięki sprzyjającej pogodzie mieszkańcy Klecz Dolnej, przysiółka Pniaki mogą obserwować intensywne prace przy budowie wodociągu tranzytowego. Wodociąg zlokalizowany będzie głównie w pasie drogi gminnej. Integralną część wodociągu stanowić będą hydranty przeciwpożarowe.

Realizacja prac budowlanych może stwarzać niedogodności w codziennym życiu mieszkańców i ruchu drogowym, w związku z czym prosimy mieszkańców o wyrozumiałość a kierowców o ostrożną jazdę.


 

Skip to content