Zadanie 5 - Zakup pojazdu asenizacyjnego


19.06.2018 r.

W dniu 19.06.2018 r. w siedzibie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. została podpisana kolejna umowa w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wadowice” nr POIS.02.03.00-00-0072/17” na: „Zadanie 5 – zakup pojazdu asenizacyjnego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wadowice” nr POIS.02.03.00-00-0072/17 ”

Wykonawca: Polcab N. Gamoń spółka jawna, ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik

Wartość inwestycji: 1.223.850,00 zł brutto.

Termin realizacji: do 31.05.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego samochodu przeznaczonego do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów o średnicy 50-800 mm, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów wpustów ulicznych, mycia pomników przy użyciu pistoletu wodnego, usuwania wody z zalanych pomieszczeń oraz możliwością zamontowania pompy szlamowej.

 

29.01.2019 r.

WPWiK sp. z o.o. odebrał przedmiot zamówienia.
Skip to content