Zadanie 6 - Działania informacyjno - promocyjne

 

1.Plakat

 

 

2. Ulotka

 

 
3. Tablice informacyjneW siedzibie WPWIK sp.z o.o.

 

Zadanie 1

– Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna,Klecza Górna i Barwałd Dolny.
 

Zadanie 2

– Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna

 

 

Zadanie 3

– Budowa sieci wodociągowej magistralnej w Kleczy Dolnej (rejon drogi na przysiółek Pniaki – tory kolejowe w Kleczy Dolnej) – I etap, część 2

 

 

3. Publikacje prasoweGazeta Krakowska, 3.10.2018


Kronika Beskidzka, 23.05.2019Gazeta Wyborcza, 17.11.2019

 

Publikacje onlinewadowice24.pl

wadowiceonline.pl

wadowiceonline.pl

wadowiceonline.pl

wadowiceonline.pl

wadowice24.pl

4. Spotkania z mieszkańcami

 


W dniu 19.01.2020r. w budynku OSP w Kleczy Dolnej odbyło się kolejne spodkanie z mieszkańcami Kleczy Dolnej ws. Zadania 1 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna, Barwałd Dolny.” W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Kleczy i Barwałdu Dolnego, przedstawiciele firmy projektowej, przedstawiciele gminy Wadowice. Stronę Inwestora reprezentował Prezes WPWiK Sp. z o.o. o , Dyrektor ds. Technicznych oraz Kierownik Jednostki Realizującej Projekt. Przedstawiciele firmy wykonawczej, Projektanci przedstawili zakres zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej w podziale na etapy. W drugiej cześći spotkania odbyły się indywidualne konsultacje. Mieszkańcy mieli możliwość rozmowy z projektantami, wykonawcą i inwestorem.
W dniach 22.09.2018r. i 06.10.2018r. odbyły się spotkania informacyjne ws. Zadanie 1 – Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny (formuła zaprojektuj i wybuduj) W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Kleczy, przedstawiciele firmy projektowej, przedstawiciele gminy Wadowice i władze samorządowe.01.12.2018 r.

Miało miejsce spotkanie promocyjno – informacyjne Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice” przeznaczone dla mieszkańców Kleczy i Barwałdu Dolnego.

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Kleczy i Barwałdu Dolnym, Inwestor i przedstawiciele firmy projektowej. Stronę Inwestora reprezentował Prezes WPWiK Sp. z o.o. o, Dyrektor ds. Technicznych oraz Kierownik JRP. Na wstępie mieszkańcy poznali krótką historię całego Projektu, wartość projektu, udział UE w współfinansowaniu Projektu, termin jego realizacji. Następnie mieszkańcy zaznajomili się z zakresem prac projektowych obejmującym Zadanie 1 (budowę kanalizacji sanitarnej w Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej i Barwałdzie Dolnym) oraz podziałem inwestycji na etapy. W dalszej części spotkania Projektanci uzgadniali z mieszkańcami trasę przebiegu kanalizacji sanitarnej i podpisywali zgody na przejście kanalizacji sanitarnej przez ich posesje.


21.05.2019 r.

W dniach 21-22.05.br w siedzibie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji odbyło się
spotkanie z mieszkańcami Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej i Barwałdu Dolnego. Spotkanie poświęcone było
projektowanej kanalizacji sanitarnej w ramach realizowanego projektu pn.„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wadowice”.
Wszyscy zainteresowani inwestycją uzgodnili trasę przebiegu kanalizacji sanitarnej z projektantami i dyrekcją WPWiK Sp. z o.o.,
uzyskali informację o planowanych terminach rozpoczęcia robót ziemnych oraz o procedurze podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej.
Na rzutniku wyświetlane były informacje dotyczące realizacji Projektu oraz źródeł jego finansowania. W wyniku konsultacji rozwiano wiele wątpliwości i podpisano ok. 60 porozumień.
Wszystkim zaangażowanym w nasz projekt, władzy samorządowej, przybyłym mieszkańcom bardzo dziękujemy!5. Kalendarz


Kalendarz
 

 

Skip to content