Zadanie 7 - Inzynier Kontraktu, pomoc techniczna

28.06.2018 r.

W dniu 28.06.2018 r. w siedzibie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. została podpisana umowa w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wadowice” nr POIS.02.03.00-00-0072/17” na: Zadanie 7 – Inżynier Kontraktu, pomoc techniczna dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wadowice” nr POIS.02.03.00-00-0072/17

Wykonawca: SAFEGE S.A.S, 15-27 Rue Du Port, Parc de l’lle, 92022 Nanterre, Francja. Oddział w Polsce: Al.Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

Wartość inwestycji: 1.045.517,22 zł brutto.

Termin realizacji: do 31.03.2021 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług Inżyniera Kontraktu polegających na wykonywaniu nadzoru nad robotami budowlanymi, na świadczeniu usług doradczych związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją Zadań, w tym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, w ramach Projektu współfinansowanego przez Fundusz Spójności p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice” w zakresie n/w Zadań:

Zadanie 1 – Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Wadowice rejon Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny – formuła zaprojektuj i wybuduj;

Zadanie 2 – Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wadowice rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna – realizowane wg warunków kontraktowych na budowę;

Zadanie 3 – Budowa sieci wodociągowej magistralnej w Kleczy Dolnej (rejon drogi na przysiółek Pniaki – tory kolejowe w Kleczy Dolnej) – etap I, część 2 – realizowane wg warunków kontraktowych na budowę;

Zadanie 4 – Modernizacja oczyszczalni ścieków – etap I (Modernizacja krat wstępnych na dopływie do oczyszczalni ścieków).

 

 

Skip to content