Dostawa wody beczkowozem.

Oferujemy usługę w zakresie dowozu wody beczkowozem w ilości 6 m3. Zlecenia będą przyjmowane telefonicznie w godzinach od 600 do 1300 bądź drogą elektroniczną.
Druk zlecenia jest dostępny tutaj. Prosimy o wypełnienie i przesłanie na wskazany adres mailowy.
Dostawa wody będzie wykonana wyłącznie po potwierdzeniu przez WPWiK Sp. z o.o. w Wadowicach takiej możliwości.
Cenę usługi stanowi :
  • Zakup 6 m3 wody wg. obowiązującej taryfy WPWiK Sp. z o.o. tj. 34,74 zł brutto.
  • Wynajem samochodu zgodnie z kalkulacją kosztów transportu, nie mniej niż 149,13 zł brutto.
UWAGA !!! Koszt napełnienia basenu z własnej sieci wodociągowej, to 98,88 zł brutto za 6m3 wody i odprowadzonych ścieków.
Kontakt:
Kierownik Wydziału Utrzymania Ruchu Robert Gruca
Nr tel. 662 279 762
Z-ca Kierownika Utrzymania Ruchu Paweł Guguła
Nr tel. 692 156 576
adres mailowy : sekretariat@wpwik.com
Skip to content