„Duży krok Spółki w stronę zakończenia inwestycji – reszta w rękach mieszkańców”

10 września 2021 r. w Wadowicach odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu nr POIS.02.03.00-00-0072/17 w obrębie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

W imieniu gospodarzy spotkanie otworzył Pan Jerzy Obstarczyk – Prezes Zarządu WPWiK w Wadowicach. W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości: samorządowcy Wadowic z Burmistrzem Wadowic Panem Bartoszem Kalińskim, wspólnicy WPWiK, Rada Nadzorcza WPWiK, duchowieństwo, zaprzyjaźnione firmy, Wykonawcy, Inspektorzy oraz kadra kierownicza WPWiK. Krótko mówiąc wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji projektu.

Prezes Zarządu wraz z kierownikiem JRP Panią Joanną Kochańską zaprezentowali historię projektu. Jak podkreślił w wystąpieniu Prezes Jerzy Obstarczyk, koncepcja powstała z inicjatywy władz miasta oraz na prośbę mieszkańców. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu wielu osób pełniących ważne stanowiska i różne funkcje, w 2016 roku rozpoczęto prace nad programem funkcjonalno-użytkowym dotyczącym zaprojektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej objętej zadaniem pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice”.

Opracowany dokument pozwolił na ubieganie się o środki unijne, czego efektem było podpisanie 8 stycznia 2018 r. umowy o dofinansowanie pomiędzy Wadowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach założeń zostało zrealizowanych 7 zadań, z czego 3 zadania dotyczyły rozbudowy sieci, a jedno związane było z modernizacją oczyszczalni ścieków (szczegóły: https://www.wpwik.com/projekt/).

Po dokonaniu podsumowania projektu głos zabrał Burmistrz Wadowic Pan Bartosz Kaliński. Podkreślił wagę i istotność realizacji zadania w zakresie dbałości o środowisko i znaczenie dla regionu. Jednocześnie złożył podziękowania wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.

W następnej kolejności w imieniu radnych, sołtysów oraz mieszkańców głos zabrała Pani Maria Zadora – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wadowicach. O projekcie wypowiedzieli się również przedstawicie Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu zwracając uwagę na dobrą współpracę z Inwestorem.

Na ręce Gospodarzy i Uczestników podsumowania wpłynęły listy gratulacyjne od: Pana Artura Lorkowskiego – Zastępcy Prezesa NFOŚiGW w Warszawie, Pana Filipa Kaczyńskiego – Posła na sejm RP, Pana Piotra Hajnosza – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach.

Całość uroczystości uświetniła swoim występem Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kleczy pod batutą kapelmistrza Jarosława Mitoraja.

W efekcie końcowym w ramach projektu zrealizowano:

  • 26,148 km sieci kanalizacji sanitarnej,

  • 2,66 km sieci wodociągowej,

  • 5 przepompowni ścieków.

Koszt całkowity Projektu (brutto) – 32.756.334,30 zł, w tym :

Dotacja UE – 17.088.946,43 zł

Pożyczka z NFOŚiGW – 5 714 884,32 zł

Środki własne – 9 952 503,55 zł (w tym VAT 5 940 046,80)

W ramach projektu planowane jest podłączenie około 600 budynków.

Co istotne, Zarząd WPWiK w Wadowicach zwraca się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców o niezwłoczne podłączanie swoich nieruchomości do nowo wybudowanej kanalizacji. Mając na uwadze dotychczasową współpracę Spółka zachęca do dalszego uczestnictwa i zaangażowania w podnoszeniu standardu życia mieszkańców oraz dbaniu o ochronę środowiska.

Więcej informacji o podsumowaniu projektu na:

https://krakow.tvp.pl/55800635/nowa-kanalizacja-w-gminie-wadowice

https://www.wadowice24.pl/nowe/pieniadze/16928-wadowickie-wodociagi-zakonczyly-duza-inwestycje-do-sieci-mozna-podlaczyc-kolejne-600-domow.html

Skip to content