TARYFY

Taryfa obowiązująca na terenie Miasta i Gminy Wadowice – od 25.07.2023 r.

Decyzja nr KR.RZT_.70.87.2023 wraz z załącznikiem

Wyciąg z taryfy: cena 1m3 wody i ścieków

Wyciąg z taryfy: opłaty abonamentowe

Taryfa obowiązująca na terenie Miasta i Gminy Wadowice – od 1.05.2021 r. do 24.07.2023 r.

Decyzja nr KR.RZT_.70.60.2021 wraz z załącznikiem

Wyciąg z taryfy: cena 1m3 wody i ścieków

Wyciąg z taryfy: opłaty abonamentowe

Taryfa obowiązująca na terenie Gminy Tomice (m. Tomice, Radocza) – od 18.08.2023 r.

Decyzja nr KR.RZT_.70.85.2023 wraz z załącznikiem

Wyciąg z taryfy: cena 1m3 wody i ścieków

Wyciąg z taryfy: opłaty abonamentowe

Taryfa obowiązująca na terenie Gminy Tomice (m. Tomice, Radocza) – od 1.05.2021 r. – do 17.08.2023

Decyzja nr KR.RZT_.70.67.2021 wraz z załącznikiem

Wyciąg z taryfy: cena 1m3 wody i ścieków

Wyciąg z taryfy: opłaty abonamentowe

Taryfa obowiązująca na terenie Gminy Wieprz (m. Frydrychowice) – od 5.08.2023 r.

Decyzja nr KR.RZT_70.86.2023 wraz z załącznikiem

Wyciąg z taryfy: cena 1m3 wody

Wyciąg z taryfy: opłaty abonamentowe

Taryfa obowiązująca na terenie Gminy Wieprz (m. Frydrychowice) – od 1.05.2021 r. do 4.08.2023

Decyzja nr KR.RZT_.70.59.2021 wraz z załącznikiem 

Wyciąg z taryfy: cena 1m3 wody, opłaty abonamentowe

Skip to content